Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


   


   


         :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: redirect
server {
    listen    *** ip:90;
    location /
 {
    proxy_pass http://192.168.0.2;
    proxy_bind 192.168.0.2;

  }
}
}

192.168.0.2 etot adress gdeto v setke ili na toige maschine ?
esli v setke ... to proxy_bind yavno ne pravelno nastrojen. tak kak tyt nygno 
ukazat lokalnii IP s toi ge maschini.
esli na toige maschine to on ne nygen ...
a voobche kinte "route -n" s nginx servera  i s 192.168.0.2 esli oni RAZNIE 
MASCHINI.


firewall proveryat ne bydem ?


soberite nginx s debugom i debug log v studiyu , esli sami ne razberotes

Sorry za translit._______________________________________________
nginx-ru mailing list
nginx-ru@xxxxxxxxx
http://nginx.org/mailman/listinfo/nginx-ru


 
Copyright © Lexa Software, 1996-2009.